# Potentiële postoperatieve complicaties

Zoals bij elke operatie, kunnen zich complicaties voordoen. Hoewel chirurgische complicaties na doneren van de lever zeldzaam zijn, is het belangrijk op de hoogte te zijn van de potentiële risico's. In de afgelopen tien jaar is er in de westerse wereld maar een zeer beperkt aantal sterfgevallen van donoren na leverdonatie bij leven gemeld, resulterend in een mortaliteitsincidentie van ongeveer 1,2 sterfgevallen per 1000 bij levende leverdonoren uitgevoerde donorprocedures.

# Potentiële complicaties bij buikoperaties:

 • Misselijkheid, braken en pijn komen algemeen voor na chirurgie
 • Longontsteking
 • Bloedstolsels in de lever, longen of benen
 • Blaasontsteking of urineretentie
 • Bloeding in de buikholte
 • Kan een heroperatie of bloedtransfusie noodzakelijk maken
 • Littekenbreuk op de incisieplaats
 • Infectie op de plaats van de wond of in de buikholte
 • Kan intraveneuze antibiotica of heroperatie noodzakelijk maken
 • Bloedinfectie door infusen of lange lijnen
 • Risico van rode bloedceltransfusie of andere bloedproducten
 • Darmletsel

# Voor leverdonatie specifieke potentiële complicaties:

 • Leverfunctiestoornis van voorbijgaande aard met herstel
 • 'Small for size'-syndroom of acuut leverfalen
  • Kan leiden tot noodzaak van levertransplantatie, of in extreme gevallen, tot overlijden
 • Gallekkage
  • Kan een heroperatie noodzakelijk maken voor reconstructie van de galwegen of om de gal te verwijderen
  • Kan infectie veroorzaken waarvoor intraveneuze antibiotica noodzakelijk zijn
  • Kan inbrengen van drains vereisen om gal af te voeren
 • Galwegvernauwingen (strictuur)
  • Kan een heroperatie noodzakelijk maken voor reconstructie van de galwegen of heroperatie om de gal te verwijderen
  • Kan infectie veroorzaken waarvoor intraveneuze antibiotica noodzakelijk zijn
  • Kan inbrengen van drains vereisen om gal af te voeren

# 'Small for size'-syndroom

Zelfs wanneer alle onderzoeken (zoals pre-operatieve CT-volumes) afgerond zijn en het LD-team er zeker van is dat ten minste 30% van het functionerend levervolume in de donor zal achterblijven, kan de donor zich gedragen zoals bij 'small for size'-syndroom dan wel enkele symptomen van 'small for size' vertonen. Deze omvatten ascites (vocht in het peritoneum) en coagulopathie (stollingsstoornissen).

# Gallekkage en stricturen

Tijdens de donatieprocedure zal de chirurg het leverparenchym en ook de galboom in de lever verdelen. Een van de mogelijke complicaties is gallekkage of stricturen.
Een tijdens de operatie achtergelaten drain kan dit detecteren als het in een vroeg stadium optreedt.
Mogelijke gevolgen van gallekkage of stricturen zijn drainage, stentplaatsing en in zeer zeldzame gevallen, heroperatie.

# Mogelijke psychische complicaties na leverdonatie

 • Mogelijk slechte uitkomst, terugkeer van de ziekte of zelfs overlijden van de ontvanger van het transplantaat, resulterend in gevoelens van emotionele pijn of verdriet
 • Postoperatieve depressie, angst of zelfs posttraumatische stressstoornis
 • Arbeidsverzuim met financiële problemen als gevolg
 • Verlies van baan of inkomen
 • Persoonlijke uitgaven zoals kinderopvang, huisvesting en reizen
 • Potentiële problemen met lichaamsbeeld
 • Noodzaak van gecontinueerde follow-up bij uw chirurg