# Na de operatie

Zodra de operatie afgerond is neemt de chirurg contact op met uw contactpersoon. De chirurg vertelt over het verloop van de operatie. Na de operatie blijft u een aantal uren op de uitslaapkamer. Als u goed wakker bent, wordt u opgehaald door een verpleegkundige en naar uw eigen verpleegafdeling gebracht. U heeft tijdens de operatie een blaaskatheter gekregen waardoor de urine spontaan afloopt. Deze wordt de volgende ochtend verwijderd. Nadat u de eerste keer zonder blaaskatheter geplast hebt, zal de verpleegkundige met een echo apparaat checken of de blaas helemaal leeg is. U heeft een infuus en pijnpomp, waarbij u zelf pijnmedicatie kan toedienen door op de bedieningsknop van de pomp te drukken. Het gebruik van de pijnpomp is veilig: er is geen gevaar voor een overdosis of verslaving omdat er een maximum aan de dosering is gesteld. Zodra u voldoende eet en drinkt en minder pijn heeft worden deze verwijderd. De verpleegkundig specialist transplantatiechirurgie loopt elke ochtend visite en houdt u op de hoogte van de bloeduitslagen, de wondgenezing en het verloop van uw herstel. Het operatieverband wordt op de tweede dag na de operatie verwijderd.

daktuin1

# Ontslag

Over het algemeen voelen donoren zich na drie dagen weer fit genoeg om naar huis te gaan. Indien de pijn onder controle is, u goed kan eten, drinken en urineren en als de bloedwaarden goed zijn, mag u met ontslag. De verpleegkundig specialist transplantatiechirurgie bespreekt de ontslagdatum met u.

Bij ontslag krijgt u zowel een telefonische afspraak als een afspraak voor de polikliniek transplantatiechirurgie mee.

Indien u nog pijnmedicatie nodig heeft, kunt u paracetamol gebruiken. In overleg met de verpleegkundig specialist transplantatiechirurgie kunnen er extra pijnstillers voor thuis worden voorgeschreven. Het wordt afgeraden medicijnen die tot de groep “NSAID” (Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs) behoren te gebruiken. De meest voorkomende zijn Celecoxib, Diclofenac, Flurbiprofen, Ibuprofen, Naproxen. Deze medicijnen kunnen een schadelijk effect hebben op de nier.

# Ontslaginstructies

Op de dag van ontslag bespreekt de verpleegkundig specialist transplantatiechirurgie de ‘ontslaginstructies’ met u. Deze instructies bevatten tips en belangrijke informatie voor in de thuissituatie. Uw huisarts ontvangt een kopie van deze instructies. Ook u krijgt een kopie mee, zodat u deze kunt nalezen en bespreken met uw familie en naasten.

atrium2

# Weer thuis

Eenmaal weer thuis zult u merken dat er veel op u afkomt. Neem op tijd rust. De dagen, weken en maanden na een nierdonatie kunnen een emotionele tijd zijn. U heeft ergens naar toegeleefd en dat is nu voorbij. Misschien gaat het (nog) niet zo goed met de ontvanger en heeft dat effect op u. Hierover kunt u altijd contact opnemen met de verpleegkundig specialist transplantatiechirurgie of het medisch maatschappelijk werk.

# Controles

Na zes weken komt u ter controle op de polikliniek transplantatiechirurgie bij de verpleegkundig specialist transplantatiechirurgie of de transplantatiechirurg. De polikliniek heelkunde bevindt zich op RG1. Na drie maanden komt u ter controle bij de verpleegkundig specialist niertransplantatie. Daarna komt u jaarlijks ter controle bij de verpleegkundig specialist niertransplantatie. De nierfunctie en bloeddruk zullen worden gecontroleerd.

poli1