# Wie kan doneren?

Er zijn een aantal criteria en vereisten waar een potentiële donor aan moet voldoen om bij leven een deel van zijn lever te donoren:

  • Een BMI lager dan 30;
  • Leeftijd tussen 18 en 55 jaar;
  • Geschikte match met de ontvanger;
  • Een uitstekende lichamelijke en geestelijke gezondheid;
  • Geen actief drugsgebruik of misbruik van andere middelen;
  • Altruïstische wens om een positieve bijdrage te leveren aan het leven van iemand anders.

# Hoe kan ik een leverdonor bij leven worden?

Levende donoren kunnen een deel van hun lever doneren aan een bekende patiënt met wie ze al dan niet verwant zijn. We noemen dit gerelateerde of ongerelateerde gerichte donatie. Een altruïstische donatie aan een onbekende ontvanger noemen we een ongerelateerde, ongerichte donatie.

De lever groeit na donatie in ongeveer twee maanden aan naar zijn oorspronkelijke grootte. Elke donatie is anders. Ons ervaren transplantatieteam begeleidt u tijdens het gehele donatieproces.

liverregenation

Voor vragen kunt u terecht bij de levende lever donor coördinator, Alicia Chorley 06-50032278. U kunt ook altijd mailen als u vragen heeft a.chorley@erasmusmc.nl.

# Hoeveel lever kan ik veilig doneren?

Om veilig een operatie te ondergaan en te herstellen, moet een donor na de operatie ten minste 30% van zijn totale levervolume overhouden. Daarom is het veilig om tot 70% van je hele lever te doneren.

Bij levende donortransplantaties tussen volwassen doneert de leverdonor ofwel de rechter leverkwab (60-70% van de hele lever) of de linker leverkwab (30-40% van de hele lever). Welke leverkwab je doneert hangt af van de behoeften van de ontvanger en de anatomie van de donor lever. Bij kleine kinderen die een transplantatie nodig hebben, is slechts 15-25% van een hele lever nodig (linker laterale segment).