# Screeningproces

Het screeningsproces is verdeeld in vijf stadia. Alle stadia van de beoordeling worden doorgaans binnen 3-4 weken afgerond, maar kunnen in speciale omstandigheden worden versneld. De diagnostiek voor donatie bij leven wordt aan elke individuele donor aangepast naar het oordeel van het levende donor team. De potentiële levende donor moet aan alle vereisten voldoen alvorens wordt verdergegaan met de volgende fase van de diagnostiek.

Proces Afspraken & Onderzoeken
Fase 1 Pre-screening – eerste gesprek en informatie, laboratoriumonderzoek (waaronder bloedgroeptypering, serologie, immunologie, microbiologie)
Fase 2 Afspraak met maatschappelijk werker en psycholoog, diagnostiek – CT abdomen, MRCP, X-thorax, ECG, longfunctie test
Fase 3 Aanvullende diagnostiek onderzoeken – echo van het hart, leverbiopsie, beoordeling door anesthesioloog, definitieve goedkeuring voor chirurgie
Fase 4 Eindbeoordeling – alle onderzoeken beoordeeld door levende donor team op geschiktheid voor doneren; eindbeslissing genomen door verantwoordelijke chirurg
Fase 5 Reserveren van OK, herhaling van eventueel vereist bloedonderzoek, ziekenhuisopname en leverdonatie

Tijdens het proces rond leverdonatie bij leven heeft u afspraken met de volgende artsen en andere medewerkers van het transplantatieteam:

 • Levertransplantatiechirurg;
 • Coördinator van het levende donor levertransplantatieteam;
 • Maatschappelijk werker van transplantaties;
 • Transplantatiepsycholoog;
 • Anesthesioloog.

Andere noodzakelijke onderzoeken zijn onder andere:

 • Radiologische beelden van de lever (CT en MRI scan);
 • Echo van het hart (echocardiogram) en een hartfilmpje (ECG);
 • Röntgenfoto van de longen en longfunctietests, beide niet-invasief;
 • Leverbiopsie;
 • Bloedonderzoek om de volgende aandoeningen uit te sluiten:
  • Overdraagbare ziekten (zoals hepatitis, HIV);
  • Onderliggende leverziekten (zoals leververvetting);
  • Andere ernstige medische aandoeningen die leverdonatie voor u of de ontvanger onveilig kunnen maken.

De coördinator van het levende donor levertransplantatieteam kan informatie verstrekken over levende donatie en het screeningsproces.