# Wat is levende lever donatie

Tijdens de procedure voor leverdonatie bij leven wordt bij een levend persoon een deel van de gezonde lever weggenomen en getransplanteerd bij een patiënt ter vervanging van een ongezonde lever. Deze ingreep is mogelijk omdat de lever een uniek vermogen heeft om weer aan te groeien tot zijn oorspronkelijk grootte. We noemen dit het vermogen tot regeneratie. De donor is de persoon die de lever afstaat, bijvoorbeeld een deel van de lever. De ontvanger is de persoon die wacht op een levertransplantatie. De wachttijd voor het ontvangen van een lever na overlijden van een donor (postmortale levertransplantatie) is onvoorspelbaar. Tijdens het wachten op een donororgaan kan de leverziekte verslechteren en de ontvanger zelfs overlijden. Leverdonatie bij leven is een van de manieren waarop een ontvanger een levertransplantatie kan krijgen. Deze vorm van donatie is planbaar en kan het overlijden van de potentiële kandidaat voor levertransplantatie voorkomen.

lever Deze bovenstaande figuur laat de verschillende structuren in de lever zien (slagader, poortader, ader en galweg) De stippellijn laat de scheiding zien tussen de rechter- en de linker leverkwab. Beide delen van de lever kunnen gedoneerd worden.

# Waarom wordt levende leverdonatie verricht?

De wachttijd voor het ontvangen van een lever van een overleden donor (postmortale levertransplantatie) is onvoorspelbaar. Tijdens het wachten op een donororgaan kan de leverziekte verslechteren en/of de ontvanger kan in de tussentijd zelfs overlijden. Het aantal patiënten dat wacht op een levertransplantatie is veel groter dan het aantal beschikbare overleden donororganen. Levertransplantatie met een levende donor is een alternatief voor patiënten om eerder een ​​levertransplantatie te ondergaan in plaats van te wachten tot een overleden donorlever beschikbaar komt. Door een levende donortransplantatie te ondergaan, kan de ontvanger mogelijke complicaties vermijden die tijdens het wachten op de transplantatie kunnen optreden.

De meeste levende leverdonoren zijn naaste familieleden of vrienden van de ontvanger van een levertransplantatie, maar in Nederland is ook niet-gerelateerde niet-gerichte (of altruïstische) donatie mogelijk.

# Voordelen

Levertransplantatie met een levende donor heeft verschillende voordelen:

  • de grootste kans op een succesvol transplantatieresultaat;
  • de mogelijkheid van preventieve transplantatie;
  • voorkomen van een lange wachttijd op de wachtlijst voor postmortale levertransplantatie;
  • betere planning van de donatie en transplantatie operatie; omdat de transplantatiedatum van tevoren bekend is, kan de operatie gepland worden op een voor beide partijen geschikt moment;
  • een over het algemeen sneller herstel en betere resultaten op lange termijn, omdat een gezond deel van de lever wordt getransplanteerd;
  • toename van het aantal beschikbare organen voor mensen op de wachtlijst.